Ανακοινώσεις ιστοτόπου

  Υποχρέωση ελέγχου λογοκλοπής

  by Διαχειριστής IEK -

  Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωσή σας να πραγματοποιήσετε έλεγχο λογοκλοπής στις εργασίες που θα υποβάλετε στα παρακάτω μαθήματα

  Μαθήματα στα οποία θα διενεργηθεί έλεγχος λογοκλοπής

  Η αναφορά του ελέγχου θα πρέπει να υποβληθεί από εσάς μαζί με το αρχείο της εργασίας.

  Για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω σελίδες

  Plagiarisma.net: Έχει όμως όριο 1.000 χαρακτήρες. Δεν προσφέρεται για μεγάλες εργασίες και χρειάζεται εγγραφή για να κάνει σωστό έλεγχο (Google search αντί για yahoo ή bing). Δείτε και το παρακάτω .
  Search Engine Reports: Έχει όριο 2.000 λέξεις.
  Small CEO tools: Έχει όριο 1.000 λέξεις. Δείτε και το παρακάτω .

  Προθεσμία ολοκλήρωσης εγγραφής στα μαθήματα του E-learning και προγραμματισμός εξ αποστάσεως διδασκαλίας

  by Διαχειριστής IEK -

  Αγαπητοί καταρτιζόμενοι,

  τις επόμενες μέρες θα εντατικοποιηθεί η χρήση του E-learning του ΔΙΕΚ στα πλαίσια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας όσων ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για νόσηση από Covid-19 ή έχουν στο στενό τους περιβάλλον άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυτές. Καλείστε όσοι δεν έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας σε όλα τα μαθήματα που παρακολουθείτε να το πράξετε άμεσα καθώς το Σάββατο 23/5 τα μαθήματα θα κλειδώσουν για να γίνει ομαδοποίηση των συμμετεχόντων που παρακολουθούν εξ αποστάσεως και των συμμετεχόντων που παρακολουθούν τη διδασκαλία του μαθήματος δια ζώσης. Η παραπάνω προθεσμία αφορά και όσους παρακολουθούν δια ζώσης καθώς οι εργασίες προόδου και τελικής εξέτασης θα υποβληθούν και αυτές υποχρεωτικά μέσω της πλατφόρμας του e-learning. Συνεπώς, στα μαθήματα που δεν θα έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας δεν θα καταφέρετε να παραδώσετε τις απαιτούμενες εργασίες με αποτέλεσμα τη βαθμολόγησή σας με μονάδα.

  Η προθεσμία υποβολής των εργασιών προόδου έχει οριστεί η 31η Μαΐου. Στο video που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τη διαδικασία υποβολής μίας εργασίας. Αν το κουμπί της υποβολής δεν εμφανίζεται σημαίνει ότι έχει οριστεί από τον εκπαιδευτή ότι δεν μπορείτε να υποβάλετε την εργασία πριν από κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία και θα εμφανιστεί μόλις αυτή φτάσει.


  Για όσους παρακολουθούν εξ αποστάσεως θα ανεβαίνει κάθε εβδομάδα μία θεματική ενότητα στη σελίδα του μαθήματος η οποία θα αντιστοιχεί στην ύλη που διδάχθηκε δια ζώσης και θα περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:
  - Εκπαιδευτικό υλικό που θα πρέπει να μελετήσετε.
  - Μία πρόσκληση για τηλεδιάσκεψη στην οποία θα σας λυθούν οι απορίες που μπορεί να σας δημιουργήθηκαν κατά τη μελέτη.
  - Ένα forum της θεματικής στο οποίο όσοι δεν καταφέρατε να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να εκφράσετε τις απορίες σας ή να δηλώσετε ότι έχετε καλυφθεί και δεν υπάρχουν απορίες για το κομμάτι της ύλης που διδάχθηκε.
  - Μία σειρά από on-line ερωτήσεις κατανόησης που θα πρέπει και αυτές να απαντηθούν εντός προθεσμίας.
  Οι παραπάνω δραστηριότητες θα πρέπει να υλοποιηθούν υποχρεωτικά 5 μέρες μετά την ανάρτηση της θεματικής ενότητας από τον εκπαιδευτή. Κατ΄ εξαίρεση, οι δραστηριότητες που αφορούν την ύλη που διδάχθηκε κατά την τρέχουσα εβδομάδα θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της επόμενης (Παρασκευή 29/5).
  Όπως έχουμε επισημάνει στην τηλεδιάσκεψη, σε περίπτωση που κάποιος καταρτιζόμενος δεν υλοποιήσει τις παραπάνω δραστηριότητες εντός της αναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείτε απών από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και χρεώνεται με τις απουσίες που αντιστοιχούν στη δια ζώσης διδασκαλία του μαθήματος τη συγκεκριμένη εβδομάδα.

  Με εκτίμηση 
  Δ.Ι.Ε.Κ.  ΡΕΘΥΜΝΟΥ
  Εμμ. Παχλά & Πέτρουλα, Περιβόλια 74133 Ρέθυμνο
  τηλ: 2831053969-2831053970, φαξ: 28310 53515 
  email: giekreth@sch.gr, webpage: iekreth.gr