Ανακοινώσεις ιστοτόπου

Διαδικασία υποβολής εργασίας στο moodle.

by Διαχειριστής IEK -

Δείτε στο video που ακολουθεί τη διαδικασία υποβολής εργασίας στο moodle


Οδηγίες προς καταρτιζόμενους για την τηλεκπαίδευση

by Διαχειριστής IEK -

1. Για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή της δια ζώσης διδασκαλίας, η συνέχιση της κατάρτισης θα γίνει κατά το ήμιση με τη μέθοδο της σύγχρονης και κατά το ήμισυ με τη μέθοδο της ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ). Αν για παράδειγμα, είχατε ένα τρίωρο μάθημα, θα πραγματοποιηθεί 1,5 ώρα μέσω σύγχρονης ΕξΑΕ (τηλεδιάσκεψη) και άλλη 1,5 ώρα θα καλυφθεί μέσω των δραστηριοτήτων της ασύγχρονης ΕξΑΕ (μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, εκπόνηση υποχρεωτικής εργασίας). 

2. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και λαμβάνονται κανονικά απουσίες κατ' αντιστοιχία της κατανομής της διδασκαλίας μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης ΕξΑΕ. Έτσι, καταρτιζόμενος που δεν λαμβάνει μέρος στην τηλεδιάσκεψη λαμβάνει τις μισές απουσίες που αντιστοιχούν στην εβδομαδιαία διδασκαλία του μαθήματος και σε περίπτωση που δεν εκπονήσει την υποχρεωτική εργασία τις άλλες μισές.

3. Η προθεσμία για την εκπόνηση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας κάθε μαθήματος είναι η μία βδομάδα (μέχρι το επόμενο μάθημα). Η υποβολή της θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσω του Ε-learning.

4. Οι τηλεδιασκέψεις κάθε μαθήματος εκκινούν ακριβώς την ώρα που ήταν προγραμματισμένη να εκκινήσει η δια ζώσης διδασκαλία. Ως μέγιστη διάρκεια τηλεδιάσκεψης χωρίς διάλλειμα ορίζεται η μία ώρα (60 λεπτά) η οποία αντιστοιχεί σε 1,5 διδακτική ώρα. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά διάλλειμα ίσης διάρκειας με την πραγματοποιθείσα τηλεδιάσκεψη.

5. Όσοι δεν διαθέτετε Η/Υ ή σαρωτή και υποβάλλετε τις εργασίες μέσω φωτογραφίας από κινητό τηλέφωνο, θα πρέπει πριν να χρησιμοποιείτε κάποια εφαρμογή σάρωσης μέσω κινητού τηλεφώνου. 

6. Για οδηγίες, διευκρινήσεις και απορίες τεχνικής φύσεως, παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την συνομιλία του E-learning απευθυνόμενοι στο χρήστη "Διαχειριστής ΙΕΚ". 

7. Όταν δέχεστε κάποιο άμεσο μήνυμα μέσω της εφαρμογής, σας αποστέλλετε και ειδοποίηση μέσω mail. Το συγκεκριμένο mail έχει την επισήμανση "Μην απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα". Για να απαντήσετε στον αποστολέα του μηνύματος θα πρέπει να συνδεθείτε στο E-learning όπου και θα διαπιστώσετε την επισήμανση στη συνομιλία. 


Καλώς ήρθατε στο E-learning του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου

by Διαχειριστής IEK -

Σας καλωσορίζουμε στην πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου. Μέχρι στιγμής έχουν δημιουργηθεί οι λογαριασμοί σας και έχετε εγγραφεί στα μαθήματα της ειδικότητάς σας, τα οποία είναι προς το παρόν άδεια. Μετά την πρόσληψη των εκπαιδευτών και την έναρξη των μαθημάτων, στις σελίδες των μαθημάτων θα αρχίσει να αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις, σχετικά video, κτλ.) ενώ θα μπορείτε να το αξιοποιείτε ως μέσο επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας π.χ. το Forum ή το Chat. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε και την εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο

Moodle mobile app


Course categories