Το συγκεκριμένο μάθημα δημιουργήθηκε ως υπόδειγμα για την υποβοήθηση των εκπαιδευτών του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου στη διαμόρφωση του δικού τους μαθήματος καθώς και για την επίλυση αποριών.