Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να καταστήσει ικανούς/ές τους/τις καταρτιζόμενους/ες να προετοιμάσουν και να πραγματοποιήσουν μια ολοκληρωμένη παράσταση (επιλογή σεναρίου, σκηνικά, επιλογή μουσικής υπόκρουσης) και να κατασκευάζουν κούκλες διαφόρων ειδών. Είναι μάθημα εξειδίκευσης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι/ες αποκτούν και εφαρμόζουν τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις -ικανότητες- δεξιότητες για την ειδικότητά τους

Είδος: Εργαστηριακό. Διάρκεια: 2Ω/Ε. Διδασκαλία: Τετάρτη 19:15-20:55. Όριο απουσιών: 6