Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με πιο εξειδικευμένες μουσειολογικές θεωρητικές αρχές και πρακτικές.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι καταρτιζόμενοι θα γνωρίζουν θέματα σχετικά με τη μουσειακή εκπαίδευση, την αρχιτεκτονική των μουσείων, τις διαφορετικές κατηγορίες επισκεπτών, τη δημόσια εικόνα και επικοινωνιακό ρόλο των μουσείων, τις νέες τεχνολογίες στα μουσεία, διαφορετικά είδη εκθέσεων, τη διαχείριση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τις ιδιαιτερότητες προσέγγισης ενός αρχαιολογικού χώρου.

Είδος: Θεωρητικό.
Διάρκεια: 3Ω/Ε.