Ανακοινώσεις ιστοτόπου

Οδηγίες προς καταρτιζόμενους για την τηλεκπαίδευση

Οδηγίες προς καταρτιζόμενους για την τηλεκπαίδευση

από Διαχειριστής IEK -
Αριθμός απαντήσεων: 0

1. Για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή της δια ζώσης διδασκαλίας, η συνέχιση της κατάρτισης θα γίνει κατά το ήμιση με τη μέθοδο της σύγχρονης και κατά το ήμισυ με τη μέθοδο της ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ). Αν για παράδειγμα, είχατε ένα τρίωρο μάθημα, θα πραγματοποιηθεί 1,5 ώρα μέσω σύγχρονης ΕξΑΕ (τηλεδιάσκεψη) και άλλη 1,5 ώρα θα καλυφθεί μέσω των δραστηριοτήτων της ασύγχρονης ΕξΑΕ (μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, εκπόνηση υποχρεωτικής εργασίας). 

2. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και λαμβάνονται κανονικά απουσίες κατ' αντιστοιχία της κατανομής της διδασκαλίας μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης ΕξΑΕ. Έτσι, καταρτιζόμενος που δεν λαμβάνει μέρος στην τηλεδιάσκεψη λαμβάνει τις μισές απουσίες που αντιστοιχούν στην εβδομαδιαία διδασκαλία του μαθήματος και σε περίπτωση που δεν εκπονήσει την υποχρεωτική εργασία τις άλλες μισές.

3. Η προθεσμία για την εκπόνηση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας κάθε μαθήματος είναι η μία βδομάδα (μέχρι το επόμενο μάθημα). Η υποβολή της θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσω του Ε-learning.

4. Οι τηλεδιασκέψεις κάθε μαθήματος εκκινούν ακριβώς την ώρα που ήταν προγραμματισμένη να εκκινήσει η δια ζώσης διδασκαλία. Ως μέγιστη διάρκεια τηλεδιάσκεψης χωρίς διάλλειμα ορίζεται η μία ώρα (60 λεπτά) η οποία αντιστοιχεί σε 1,5 διδακτική ώρα. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά διάλλειμα ίσης διάρκειας με την πραγματοποιθείσα τηλεδιάσκεψη.

5. Όσοι δεν διαθέτετε Η/Υ ή σαρωτή και υποβάλλετε τις εργασίες μέσω φωτογραφίας από κινητό τηλέφωνο, θα πρέπει πριν να χρησιμοποιείτε κάποια εφαρμογή σάρωσης μέσω κινητού τηλεφώνου. 

6. Για οδηγίες, διευκρινήσεις και απορίες τεχνικής φύσεως, παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την συνομιλία του E-learning απευθυνόμενοι στο χρήστη "Διαχειριστής ΙΕΚ". 

7. Όταν δέχεστε κάποιο άμεσο μήνυμα μέσω της εφαρμογής, σας αποστέλλετε και ειδοποίηση μέσω mail. Το συγκεκριμένο mail έχει την επισήμανση "Μην απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα". Για να απαντήσετε στον αποστολέα του μηνύματος θα πρέπει να συνδεθείτε στο E-learning όπου και θα διαπιστώσετε την επισήμανση στη συνομιλία.