Σάρωση μέσω κινητού και υποβολή εργασίας

Στα video που ακολουθούν παρουσιάζεται η διαδικασία σάρωσης μίας χειρόγραφης εργασίας μέσω εφαρμογής κινητού και υποβολής του σαρωμένου αρχείου.  

Σάρωση εργασίας μέσω κινητού

Υποβολή εργασίας στο moodle από κινητό

Η συγκεκριμένη πρακτική αφενός αυξάνει την ευκρίνεια, αφετέρου μειώνει το μέγεθος του αρχείου στο 1/10 σε σχέση με την απλή φωτογράφηση του γραπτού. 
Τελευταία τροποποίηση: Thursday, 28 January 2021, 7:19 PM